Promocje
Zasilanie końcowe lewe białe XTS 12-3 End Feed Left White
Zasilanie końcowe lewe białe XTS 12-3 End Feed Left White
46,93 zł 37,54 zł 38,15 zł 30,52 zł
szt.
TULO C 40W E27
TULO C 40W E27
65,00 zł 35,00 zł 52,85 zł 28,46 zł
szt.
Łącznik kątowy z zasilaniem prawym czarny XTS 35-2 L-Connector Right Black
Łącznik kątowy z zasilaniem prawym czarny XTS 35-2 L-Connector Right Black
103,02 zł 82,41 zł 83,76 zł 67,00 zł
szt.
Potrójny łącznik kątowy zasilenie lewe czarne XTS 39-2 T-Connector Left Black
Potrójny łącznik kątowy zasilenie lewe czarne XTS 39-2 T-Connector Left Black
138,38 zł 110,70 zł 112,50 zł 90,00 zł
szt.
Reflektor LIDER A 830 33W 64° WHITE
Reflektor LIDER A 830 33W 64° WHITE
323,49 zł 263,84 zł 263,00 zł 214,50 zł
szt.
Reflektor LED LIDER D MINI 957 22W 60° WHITE
Reflektor LED LIDER D MINI 957 22W 60° WHITE
356,70 zł 261,21 zł 290,00 zł 212,37 zł
szt.
Potrójny łącznik kątowy zasilenie lewe białe XTS 37-3 T-Connector Left White
Potrójny łącznik kątowy zasilenie lewe białe XTS 37-3 T-Connector Left White
136,10 zł 108,88 zł 110,65 zł 88,52 zł
szt.
Reflektor LIDER A 957 30W 60° WHITE
Reflektor LIDER A 957 30W 60° WHITE
346,86 zł 270,55 zł 282,00 zł 219,96 zł
szt.
Reflektor SNIPER D 840 37W 60° WHITE
Reflektor SNIPER D 840 37W 60° WHITE
325,06 zł 259,89 zł 264,28 zł 211,29 zł
szt.
BILEO LED F BIAŁY
BILEO LED F BIAŁY
80,00 zł 40,00 zł 65,04 zł 32,52 zł
szt.
Reflektor SNIPER D mini 957 20W 60° BLACK
Reflektor SNIPER D mini 957 20W 60° BLACK
381,30 zł 297,42 zł 310,00 zł 241,80 zł
szt.
Natynkowy szynoprzewód XTS 4200-3 Track 2M WHITE
Natynkowy szynoprzewód XTS 4200-3 Track 2M WHITE
209,90 zł 150,09 zł 170,65 zł 122,02 zł
szt.
Końcowa zaślepka czarna XTS 41-2 End Cap Black
Końcowa zaślepka czarna XTS 41-2 End Cap Black
8,49 zł 6,08 zł 6,90 zł 4,94 zł
szt.
Baza do Reflektora FIX-Point GA 70-3 WHITE - adapter 1-fazowy
Baza do Reflektora FIX-Point GA 70-3 WHITE - adapter 1-fazowy
99,94 zł 71,47 zł 81,25 zł 58,11 zł
szt.
linka nierdzewna + uchwyt SPW 7m/1,5mm
linka nierdzewna + uchwyt SPW 7m/1,5mm
40,00 zł 35,00 zł 32,52 zł 28,46 zł
szt.
Zasilanie środkowe czarne XTS 14-2 Middle Feed Black
Zasilanie środkowe czarne XTS 14-2 Middle Feed Black
125,34 zł 100,27 zł 101,90 zł 81,52 zł
Potrójny łącznik kątowy zasilenie prawe czarne XTS 36-2 T-Connector Right Black
Potrójny łącznik kątowy zasilenie prawe czarne XTS 36-2 T-Connector Right Black
136,10 zł 108,88 zł 110,65 zł 88,52 zł
szt.
Zasilanie końcowe prawe białe XTS 11-3 End Feed Right White
Zasilanie końcowe prawe białe XTS 11-3 End Feed Right White
46,93 zł 37,54 zł 38,15 zł 30,52 zł
szt.
Reflektor SNIPER D 957 36W 30° BLACK
Reflektor SNIPER D 957 36W 30° BLACK
422,14 zł 274,39 zł 343,20 zł 223,08 zł
szt.
Producenci

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

LUMINALIS

 

§ 1

Definicje

 1. Niniejszy Regulamin [zwany dalej "Regulaminem"] określa warunki sprzedaży towarów w Sklepie internetowym „LUMINALIS” [zwanym dalej "Sklepem"] w tym prawa i obowiązki LUMINALIS prowadzącym sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na platformie internetowej www.luminalis.ploraz Klientów związane 
  z korzystaniem ze świadczonej usługi, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin określa zasady korzystania z Naszego sklepu, począwszy od dokonywania rejestracji a następnie korzystania ze swojego konta w nim założonego, warunków i zasad kierowania drogą elektroniczną zamówień oraz zapytań ofertowych, zasad zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego „LUMINALIS” poprzez zasady postępowania reklamacyjnego. Jest udostępniony na stronie internetowej sklepu „LUMINALIS” w zakładce „Regulamin”.
 2. Sklep internetowy [zwanym dalej "Sklepem"] – to strona internetowa www.luminalis.pl prowadzona przez Usługodawcę. Ilekroć w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej poszczególne postanowienia Regulaminu odnoszą się do użytkowników Sklepu internetowego „LUMINALIS” korzystających z niego za pośrednictwem strony WWW.
 3. Świadczona usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na założeniu Konta w Sklepie internetowym „LUMINALIS”, dzięki czemu zarówno Usługodawca jak i Usługobiorca zyskują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy internetowej www.luminalis.pl. Na treść umowy sprzedaży składają się wszystkie funkcjonalności konta oraz niniejszy Regulamin. W ramach świadczonej usługi, Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez Sklep internetowy „LUMINALIS”, ponadto wysłania do LUMINALIS zapytania ofertowego na interesującego go towary, które nie są dostępne od ręki, a jedynie na zamówienie, skierowania zapytania ofertowego w sprawie wyceny rozdzielnicy zgodnie ze wskazaniami Klienta oraz zamówienia wykonania przez LUMINALIS projektu oświetlenia w oparciu o podane przez Klienta dane oraz parametry. Usługa ta w szczególności umożliwia przeglądanie przez Użytkownika/Klienta katalogu towarów dostępnych w Sklepie internetowym „LUMINALIS”, dodawania towarów do koszyka oraz przechowalni, ponadto za pośrednictwem konta Usługobiorca ma pełny dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez siebie zamówieniach, w tym informacji o wystawionych dla Usługobiorcy fakturach bądź dokumentach sprzedaży. Usługa świadczona jest nieodpłatnie zaś za jej pośrednictwem Klient/Konsument ma możliwość dokonywania zakupów 
  w Sklepie internetowym „LUMINALIS”.
 4. Usługodawca – jest podmiotem, który świadczy usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego „LUMINALIS”   w ramach umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Właścicielem Sklepu internetowego jest Gabriela Treter prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy LUMINALIS legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 969-013-44-14, REGON: 364793091, wpisanym do CEIDG Urzędu Miasta Gliwice pod Nr wniosku: R001183530/2016. Siedziba firmy mieści się: 44-120 Paczyna, ul. Wiejska 32 poczta Pyskowice gmina Toszek. Biuro obsługi klienta pod tym samym adresem czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do 15,00. Kontakt telefoniczny pod nr tel.: +48 603-945-087 oraz do Doradcy klienta pod nr tel.: +48 693-403-600 w dni robocze w godzinach pracy biura, a także za pośrednictwem poczty e-mail przesłanej na adres sklep@luminalis.pl dostępnej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która założyła konto w Sklepie internetowym „LUMINALIS”. Usługobiorca jest Klientem w ramach umowy sprzedaży. Osoba zakładająca konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.
 6. Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego „LUMINALIS” do czasu założenia konta w sklepie 
  i zalogowania się do swojego konta.
 7. Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych 
  w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupów poprzez złożenie zamówienia w ramach Sklepu internetowego „LUMINALIS”.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystający ze Sklepu internetowego „LUMINALIS”.
 9. Klient hurtowy – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje złożenia zamówienia hurtowego w ramach Sklepu internetowego „LUMINALIS” bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Celem uzyskania statusu Klienta hurtowego konieczne jest poinformowanie „LUMINALIS” drogą elektroniczną na adres sklep@luminalis.pl o chęci uzyskania takiego statusu. Klient hurtowy dokonujący dalszej odsprzedaży prowadzonej zwłaszcza dla konsumentów detalicznych, zobowiązany jest do właściwego oznaczenia zamówionych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Cena towaru w dalszej odsprzedaży przez Klienta hurtowego nie powinna być niższa od ceny towaru w Sklepie internetowym „LUMINALIS” na jego stronie www.luminalis.pl. W przypadku obniżki (promocja/wyprzedaż) cen regularnych towarów w Sklepie internetowym „LUMINALIS”Klient hurtowy ma prawo również dokonać zmiany poziomu cen towarów 
  z zastosowaniem cen minimalnych jak w Sklepie internetowym „LUMINALIS”.Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące pozostałych Klientów.
 10. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego „LUMINALIS” w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedmiot transakcji – Towary/Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego „LUMINALIS”.
 12. Towar – rzecz ruchoma/usługa prezentowana w Sklepie internetowym „LUMINALIS”. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym „LUMINALIS” rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 14. Konto – podstrona Sklepu internetowego ”LUMINALIS”, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji za pośrednictwem strony www.luminalis.pl. W ramach założonego Konta gromadzone są dane podane przez Klienta/Użytkownika oraz informacje o złożonych przez nich zamówieniach. Usługobiorca w ramach swojego Konta ma możliwość korzystania z szeregu usług oferowanych przez LUMINALIS.
 15. Informacje handlowe – informacje o towarach w zakresie ceny oraz dostępności towaru wyświetlane w Sklepie internetowym „LUMINALIS” na etapie przed dodaniem towaru do koszyka oraz przed zalogowaniem się do utworzonego konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz są jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów/Produktów, określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów.
 17. Zamówienie hurtowe – oświadczenie woli Klienta hurtowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 
  1 000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych). Towary nabyte w ramach zamówienia hurtowego nie podlegają zwrotom 
  i wymianom. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie zamówień hurtowych, co jest wprost określone, 
  w pozostałych przepadkach znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące zamówień.
 18. Zamówienie Pre-Order (Przedsprzedaż) – zamówienie przedpremierowe (przedsprzedaż) dotyczyć może każdego Towaru/Produktu. Zamówienia Pre-Order składane są z wyprzedzeniem na Towar jeszcze niedostępny w sprzedaży. W opisie takiego towaru widnieje informacja z dokładną datą realizacji i wysyłki takiego zamówienia. Zamówienia Pre-Order są realizowane niezależnie, w terminie określonym każdorazowo w opisie danego zamówienia i nie podlegają formie płatności "za pobraniem".
 19. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów/Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilnyz dnia 
  23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 
  zawarta pomiędzy Usługodawcą 
  a Usługobiorcą/Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu „LUMINALIS”.
 20. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. 
  o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
  , w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość a Sklepem internetowym „LUMINALIS” bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość jak np. platforma internetowa, telefon, e-mail do chwili zawarcia umowy włącznie.
 21. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem internetowy „LUMINALIS” w związku z charakterem sprzedawanych Towarów np. montaż oświetlenia, wymiana źródeł światła.
 22. Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do koszyka, a następnie zalogowaniu się do swojego Konta w celu sfinalizowania zakupu. Ofertą nazywamy również przygotowaną przez LUMINALIS odpowiedź na wysłanie przez Klienta za pośrednictwem adresu e-mailowego sklepu sklep@luminalis.pl zapytania ofertowe przesłane na podany adres e-mailowy. Ponadto oferta, o której mowa 
  w zdaniu poprzedzającym jest udostępniona przez LUMINALIS na koncie Klienta za pośrednictwem stronie internetowej sklepu w zakładce „Oferty” z propozycją zawarcia umowy sprzedaży.
 23. Zapytanie ofertowe – Klient na stronie Sklepu internetowego „LUMINALIS” ma możliwość skierowania do LUMINALIS „zapytania ofertowego” za pośrednictwem dostępnego adresu e-mail: sklep@luminalis.pl z prośbą 
  o przygotowanie oferty dotyczącej towarów nie dostępnych standardowo w Sklepie internetowym „LUMINALIS” lub o przygotowanie indywidualnej oferty na wykonanie Rozdzielnicy o parametrach oraz z materiałów wyszczególnionych w swoim zapytaniu na odrębnych warunkach w zakresie ceny lub kosztów transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym „LUMINALIS”.
 24. Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie sklepu na etapie rejestracji w Sklepie internetowym „LUMINALIS”, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, OWS, Polityki prywatności sklepu, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur VAT, faktur VAT korekta, faktur Proforma i ich duplikatów bądź dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej oraz przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej.
 25. Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego (OWS) - zbiór ogólnych warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży.
 26. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego „LUMINALIS”, umożliwiający utworzenie konta Klienta w celu korzystania z zakupów w sklepie.
 27. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas rejestracji w Sklepie internetowym „LUMINALIS” oraz do każdorazowego logowania się w sklepie (należy go zapamiętać).
 28. Hasło - zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania w Sklepie internetowym „LUMINALIS”. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas pierwszorazowej rejestracji w sklepie (należy je zapamiętać).
 29. Cookies plików cookies, Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego „LUMINALIS”, a przed ich instalacją Klient/Użytkownik musi wyrazić zgodę na ich instalację i używanie (podstawa prawna: art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane 
  w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu w tym panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości 
  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient/Użytkownik.
 30. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego „LUMINALIS”, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty/Towary do zakupu. Zanim złożone zostanie zamówienie Klient/Użytkownik ma możliwość ustalania i modyfikacji danych swojego zamówienia, w szczególności ilości zamawianych produktów, formy płatności oraz sposobu dostawy. Innymi słowy jest to elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym „LUMINALIS”, za pomocą którego Użytkownik/Klient dokonuje wyboru towarów w celu złożenia zamówienia.
 31. Przez dni robocze w siedzibie firmy rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

 

§ 2

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którymi posługuje się Usługodawca

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego „LUMINALIS”, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty przez Usługobiorcę niezbędne są:
  a). urządzenie (komputer, notebook, tablet) z dostępem do Internetu oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka 
       internetowa zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5,5 lub przeglądarka 
       typu Firefox, Opera lub Chrome w najwyższej wersji;
  b). rozdzielczość ekranu minimum 1024x768;
  c). urządzenie Usługobiorcy musi mieć włączona opcja akceptacji "cookies";
  d). aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 3

Kontakt ze Sklepem internetowym

 1. Nazwa sklepu: „LUMINALIS”
 2. Adres siedziby firmy: 44-120 PACZYNA, ul. Wiejska 32 poczta Pyskowice, gmina Toszek.
 3. Adres e-mail: sklep@luminalis.pl.
 4. Właściciel firmy – Gabriela Treter
 5. Kontakt – Właściciel firmy - Nr tel. 603-945-087; Doradca klienta – Nr tel. 693-403-600.
 6. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy: 14 1050 1285 1000 0092 3808 0387 ING Bank Śląski w Katowicach O/Pyskowice, Pl. Piłsudskiego 1
 7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą e-mailową za pośrednictwem platformy internetowej sklepu na podany powyżej adres e-mailowy oraz poprzez kontakt telefoniczny, a także za pośrednictwem poczty na adres firmy podane powyżej w niniejszym Regulaminie.
 8. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie przyjmowania zamówień za pośrednictwem strony internetowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, natomiast w siedzibie firmy czekamy na Państwa w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do 15,00.

§ 4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca/Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane tzw. „siłą wyższą” takich jak przerwy w dostawie energii elektrycznej lub problemami technicznymi serwera bądź niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego „LUMINALIS” jest nieodpłatne i nie wymaga zakładania konta Klienta. Składanie przez Klienta zamówienie na Produkty/Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu konta zgodnie z postanowieniem § 8 Regulaminu dotyczącego składania zamówień lub bez zakładania konta poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mailowy sklepu sklep@luminalis.pl.podając niezbędne danych osobowe, adresowe oraz wszelkie informacje dotyczące interesujących Klienta Towarów/Produktów umożliwiające właściwą realizację złożonego zamówienia. Jednakże przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poproszony o zapoznanie się z Regulaminem sklepu i jego akceptację wysłaną drogą e-mailową.
 3. Ceny podane na stronie www.luminalis.pl czyli Sklepu internetowego „LUMINALIS” są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniając podatek VAT), poniżej podajemy również cenę netto (bez uwzględnienia podatku VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się: cena za Produkt/Towar oraz koszt dostawy 
  (w tym opłata za transport, dostarczenie i usługi pocztowe zgodnie z tabelą opłat w zależności jaki środek transportu oraz firmę Klient wybierze tzn. proponowaną wyspecjalizowaną firmę kurierską czy firmę wysyłkową typu Poczta Polska). Na stronie sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży z Usługodawcą, Klient każdorazowo jest informowany o jej warunkach.

§ 5

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego „LUMINALIS” jest rejestracja w jego ramach na platformie internetowej www.luminalis.pl.
 2. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu internetowego „LUMINALIS”, bez podania przyczyny 
  i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie do LUMINALIS żądania usunięcia swojego konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@luminalis.pl bądź w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby firmy LUMINALIS wskazanym w § 3 pkt. 2 Regulaminu, wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) bądź adresu do korespondencji Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym „LUMINALIS” w celu dostarczenia informacji zwrotnej o usunięciu jego konta.
 3. LUMINALIS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze jego Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów swojego sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, 
  w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a). w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym „LUMINALIS” podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
       nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b). za pośrednictwem Sklepu internetowego ”LUMINALIS” dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, 
       w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego „LUMINALIS”;
  c). dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez LUMINALIS za zachowania niezgodne 
       z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię
       firmy LUMINALIS.
 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego „LUMINALIS”, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy.

§ 6

Zakładanie konta oraz warunki zawierania i wykonywania umów 
o świadczenie usług droga elektroniczną

 1. Użytkownik może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym „LUMINALIS” lub bez jego konieczności dokonać w nim zakupu towaru.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie internetowym „LUMINALIS”, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Osoba zainteresowana założeniem konta zostanie na początku poproszona o podanie następujących danych: e-mail oraz wybór hasła i jego powtórzenie.
 3. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego „LUMINALIS, zobowiązany jest uzupełnić w nim wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta. Na koniec tworzenia konta Użytkownik zobowiązany jest do zaznaczenia pola „check box” „Zapoznałem się z Regulaminu Sklepu internetowego i akceptuję jego treść”, następnie klikając na przycisk „Zarejestruj się” dokonuje rejestracji.
 4. Po prawidłowej rejestracji na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika/Klienta podczas zakładania konta zostanie wysyłana przez LUMINALIS wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia procesu tworzenia konta jest potwierdzenie tego faktu poprzez kliknięcie przez adresata na link dołączony do tej wiadomości. Od tej chwili możliwe jest korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego „LUMINALIS”.
 5. W przypadku, gdy zakładanie Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik/Klient będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w pkt. 2,3 i 4 § 6 Regulaminu oraz do kliknięcia na przycisk „Zarejestruj się”. Pozostała procedura jak w punkcie powyżej.
 6. Każde z założonych kont dostępne są dla osób, które prawidłowo zalogują się do niego podając odpowiednio swój Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego „LUMINALIS”, Klient powinien stosować się do następujących zasad:
  a). nie ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do konta;
  b). wprowadzać login oraz hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie;
  c). nie zapisywać hasła;
  d). zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu.

§ 7

Przedmiot transakcji czyli oferowany towar i jego cena

 1. Przedmiotem sprzedaży on-line są produkty oferowane na stronie Sklepu internetowego „LUMINALIS” za pośrednictwem platformy internetowej www.luminalis.plw chwili składania Zamówienia
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sklep internetowy „LUMINALIS” za pośrednictwem platformy internetowej www.luminalis.plnie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, natomiast są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz sklep. W przypadku zakupu określonego towaru Klient/Użytkownik uzyska informację o oferowanym towarze w tym jego nazwę, opis, parametry techniczne 
  i użytkowe, określenie producenta lub importera, znak zgodności, adnotację o dopuszczeniu do obrotu 
  w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 4. Wszystkie ceny podane na stroniewww.luminalis.plczyli w Sklepie internetowym „LUMINALIS” są wyrażone w złotych polskich (PLN) i podawane są w kwotach brutto (tzn. uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT). Podane na stronie sklepu ceny obowiązują tylko do transakcji zawieranych przez Internet.
 5. W chwili złożenia zamówienia przez Klienta cena podana przy towarze jest wiążąca i nie może ulec zmianie aż do momentu realizacji zamówienia.
 6. Podane na stronie sklepu ceny nie obejmują kosztów montażu oraz transportu.
 7. Ceny opraw podane na stronie sklepu nie zawierają cen źródeł światła, kosztów montażu oraz transportu.
 8. Koszty utylizacji opraw oraz źródeł światła doliczane są do ceny netto produktu, ich wysokość zależna jest od producenta. Kwota będzie widniała na fakturze jako pozycja KGO, czyli Koszt Gospodarowania Odpadami.
 9. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga, zdjęcia produktów użyte na stronie internetowej sklepu „LUMINALIS” należą do ich właścicieli i są używane za ich zgodą oraz wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
 10. Właściciel Sklepu internatowego „LUMINALIS” zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się 
  w ofercie sklepu, usuwania produktów z oferty sklepu, przeprowadzania 
  i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu w danych kategoriach, bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmian Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

§ 8

Składanie zamówienia

 1. W celu dokonania zakupów w Sklepie internetowym „LUMINALIS”, Klient może dokonać rejestracji (poprawne wypełnienie formularza rejestrowego powoduje uaktywnienie konta użytkownika oraz złożenia zamówienia za pomocą formularza). Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.
 2. Właściciel firmy „LUMINALIS” zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia 
  w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do poprawności wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w porozumieniu z Klientem, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu – do odstąpienia od jego realizacji.
 3. Zamówienie można także złożyć w następujący sposób:
  a). e-mailem na adres internetowy sklepu dostępny na jego stronie sklep@luminalis.pl;
  b). telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne w zakładce Kontakt na stronie
       internetowej sklepu;
  c). bądź wysyłając zamówienie na adres korespondencyjny firmy.
 4. Zamówienie w Sklepie internetowym „LUMINALIS” może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Cywilny także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (Klient/Konsument).
 5. Zamówienia na stronie internetowej sklepu www.luminalis.plprzyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
  w tygodniu przez cały rok.
 6. Wybór zamawianych produktów przez Klienta lub Użytkownika na stronie internetowej Sklepu „LUMINALIS” jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 7. Umieszczenie towaru w koszyku nie jest równoznaczne z jego zakupem, tym samym jeżeli w ciągu 24 godzin nie zostanie złożone zamówienie koszyk automatycznie zostanie opróżniony.
 8. Klient/Użytkownik w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania dowodu sprzedaży lub faktury VAT, które mogą zostać załączone do wysyłanej przesyłki po uregulowaniu przez Klienta całości należności za złożone zamówienie. Niniejsza zgoda uprawnia również Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT 
  w formie elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem lub Użytkownikiem dochodzi w momencie wysłania 
  i potwierdzenia przez Klienta lub Użytkownika zamówienia.
 10. Sklep internetowy „LUMINALIS” potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie, ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, pierwszego zamówienia lub gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 11. Postanowienia Regulaminu, a także informacje charakteryzujące towar wskazany w karcie na stronie internetowej „LUMINALIS” stanowią część umowy sprzedaży.
 12. Dla stron wiążące są informacje zawarte przy kupowanym towarze na stronie internetowej „LUMINALIS” 
  w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin realizacji zamówienia oraz adres i sposób dostawy oraz forma płatności.
 13. Złożone zamówienia zostaną zrealizowane pod warunkiem, dostępności zamówionego towaru w magazynie sklepu
 14. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem bądź wydłużonym czasie jego realizacji, Sklep internetowy „LUMINALIS” powiadomi Klient tak szybko jak to tylko możliwe, lecz nie później niż w terminie 14 dni od złożenia, przekazując mu informację o stanie realizacji jego zamówienia umożliwiając Klientowi podjęcie decyzję o sposobie realizacji swojego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużony czas oczekiwania lub odstąpienie od zamówienia i umowy sprzedaży). Brak informacji o podjętej przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia właściciela sklepu do odstąpienia od umowy i zwroty kwoty wpłaconej przez Klienta, przed upływem 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 15. W przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od Sklepu internetowego „LUMINALIS”, zastrzega on sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień, bądź przedłużenia czasu realizacji po wcześniejszym poinformowaniu 
  o zaistniałych okolicznościach Klienta bądź Użytkownika.
 16. Podczas logowania Klient lub Użytkownik dokładnie podaje adres e-mailowy oraz nr telefonu kontaktowego, które są niezbędne podczas realizacji zamówienia. Dodatkowo warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Użytkownika danych pozwalających na weryfikację Klienta oraz Odbiorcy towaru.
 17. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu zamówienia do sklepu. Termin realizacji produktów wyprzedażowych wynosi 14 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony towar jest już niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany podczas rejestracji adres e-mailowy o braku możliwości realizacji złożonego przez niego zamówienia.
 18. Statystycznie okres realizacji zamówienia wynosi 2 dni i liczony jest w pełnych dniach roboczych, pomijając soboty, niedziele i święta, które nie są liczone w terminie realizacji zamówienia, w przypadku braku towaru na magazynie Sprzedającego, okres realizacji wydłuża się od 7 dni do daty dostawy podanej przez producenta o czym Klient zostanie dodatkowo poinformowany. W niektórych przypadkach termin realizacji zamówienia może wynosi 14 dni roboczych lub dłużej w zależności od zaistniałych okoliczności bądź specyfiki złożonego zamówienia od daty złożenia zamówienia o czym Klient zostaje niezwłocznie poinformowany.
 19. W przypadku zamówienia z wybraną firmą płatności przelew, karta – czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy LUMINALIS.

§ 9

Przebieg transakcji i dostępność towaru

 1. W celu dokonania zakupu określonego towaru w Sklepie internetowym „LUMINALIS” Klient/Użytkownik wypełnia formularz zamówienia na platformie internetowej sklepu www.luminalis.pl,następnie wysyła go do Usługodawcy.
 2. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Klient/Użytkownik ma możliwość modyfikować wprowadzone dane w zakresie wyboru produktów oraz ilości produktów do zakupu poprzez ich dodawanie albo usuwanie. Korektę swojego Zamówienia Klient/Użytkownik może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez Sklep internetowy „LUMINALIS” potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep internetowy „LUMINALIS”, jednakże 
  w przypadku opłacenia złożonego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.
 3. Po podaniu przez Klienta/Użytkownika korzystającego ze Sklepu internetowego „LUMINALIS” wszystkich niezbędnych danych wyświetlona zostanie informacja o zawartości Twojego koszyka informująca o podsumowaniu złożonego zamówienia, w szczególności dotyczyć będą:
  a). przedmiotu zamówienia –towaru/produktu;
  b). jednostki ilości zamówienia;
  c). czasu dostawy towaru/produktu;
  d). ceny oraz wartości jednostkowej zamawianego towaru/produktu lub usługi, w tym kosztów dostawy oraz
       dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami
       zamówienia;
  e). opcja do zaznaczania kuponów rabatowych dla Klientów/Użytkowników, którzy takie posiadają;
  f). wybranej formy płatności;
  g). wybranego sposobu dostawy;
  h). informacji o całkowitej kwocie do zapłaty.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient/Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia z prośba o potwierdzenie zakupu poprzez kliknięcie na przykładowo podany poniżej link np. http://luminalis.pl/pl/basket/confirm/100/157df1d8fab1d9c7243ab4972ffc1b3e. Do e-maila załączona jest także Faktura Proforma w formacie pdf, którą należy uregulować aby otrzymać zamówienie.
 5. Po otrzymaniu przez Klienta/Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej umowę kupna-sprzedaży traktuje się za zawartą.
 6. Klienci/Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednikiem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego „LUMINALIS” http://luminalis.pl/regulamin-zakupow.
 7. W przypadku podanie nieprawidłowych, niepełnych lub błędnych danych załoga Sklepu internetowego „LUMINALIS” nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostawie towaru/produktu, tym niemniej dołożymy wszelkich starań aby w przypadku ich wykrycia skontaktować się z Klientem/Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania, natomiast jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy o umowy sprzedaży. W takiej sytuacji Klient/Użytkownik może zostać obciążony kosztami obsługi i wysyłki.

§ 10

Płatności

 1. Płatności Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Tym niemniej proponujemy następujące metody płatności:
  a). płatność przelewem na konto bankowe LUMINALIS Gabriela Treter (UWAGA! zmiana nr konta)
  ING Bank Śląski w Katowicach O/Pyskowice, Pl. Piłsudskiego 1 
  Nr rachunku bankowego: 14 1050 1285 1000 0092 3808 0387 (w tytule przelewu należy podać nr zamówienia);
  b). płatność kartą płatniczą lub przelewem online;
  c). płatność przy odbiorze osobistym;
  d). płatność poprzez panel PayPal;
  e). przedpłata - przesyłka kurierska paczka lub paleta;
  f). płatność za pobraniem – wartość zamówienia do 1 000,00 zł.
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Dla zamówień z wybraną formą płatności „przelew bankowy” wpłata na rachunek firmy LUMINALIS jest warunkiem przekazania towaru do wysyłki, tym niemniej powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 3. Dla zamówień z wybraną formą płatności „za pobraniem” warunkiem wydania zamówionego towaru przez firmę wysyłkową bądź lub wyspecjalizowaną firmę kurierską jest zapłata za przesyłkę.

§ 11

Wysyłka i dostawa towaru

 1. Dostawa towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta/Użytkownika w trakcie składania zamówienia. W przypadku przesyłek międzynarodowych opłata będzie pobierana zgodnie z cennikiem firm wysyłkowych. W przypadku, gdy naliczane będą dodatkowe koszty wysyłki to zostaną one również wskazane w czasie składania zamówienia.
 2. Jeżeli Klient/Użytkownik wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedającego tzn. 44-120 Paczyna ul. Wiejskiej 32, to zamówiony towar w Sklepie internetowym „LUMINALIS” wysyłamy za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej) lub wyspecjalizowanych firmy kurierskiej (np. SCHENKER, UPS, GLS itp.).
 3. Klient/Użytkownik jest obciążany kosztami wysyłki (dostawy) określonymi w cenniku transportu wyspecjalizowanej firmy kurierskiej bądź firmy wysyłkowej.
 4. Koszty transportu dopisywane są na dokumencie sprzedaży jako „Usługa transportowa”. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Uwaga! przesyłki przekraczające ponadnormatywne wymiary e-paczki/długość do 1,5 mb, objętość do 0,2 m3, waga do 30 kg w szczególności Rozdzielnice oraz nadania paletowe/ uzgadniane są indywidualnie z Klientem lub Użytkownikiem.
 5. Dokument sprzedaży lub Faktura VAT wysyłana będzie wraz z towarem i umieszczona na zewnątrz paczki 
  w przeźroczystej kopercie bądź w formie elektronicznej po opłaceniu przez Klienta złożonego zamówienia.
 6. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta/Użytkownika zamówienia oraz jego zapłaty, z wyjątkiem Zamówień Pre-Order.
 7. Informujemy, że w przypadku płatności za pomocąkarty płatniczej, PayPal lub przelewu bankowego, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji lub zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu internetowego „LUMINALIS” (zwykle 1-2 dni roboczych).
 8. W przypadku płatności w inny sposób tj. za pobraniem wysyłka nastąpi niezwłocznie po złożeniu zamówienia oraz akceptacji przez Klienta informacji o jego zakupie w formie e-maila.
 9. Po dokonaniu odbioru przesyłki, Klient powinien bezwzględnie otworzyć paczkę w obecności kuriera i sprawdzić kompletność przesyłki oraz czy jej zawartość zgadza się ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zamówieniu bądź uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności przesyłki, Klient zobowiązany jest bezzwłocznie spisać protokół szkody/reklamacji w obecności kuriera (odpowiedni druk reklamacyjny powinien posiadać przy sobie pracownik firmy kurierskiej). Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz podpisany zarówno przez Klienta jak i kuriera dostarczającego przesyłkę. Klient powinien takżemożliwie jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem internetowym „LUMINALIS” w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz 
  o spisaniu protokołu reklamacji. Informujemy, iż wspomniany protokół stanowi jedyną podstawę do uznania reklamacji.
 10. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru od dostawcy, na kupującego przechodzi prawo własności, oraz wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru/produktu.
 11. W przypadku odmowy odbioru przesyłki za pobraniem, bez wcześniejszej rezygnacji koszty dostawy oraz odesłania przesyłki ponosi Klient.
 12. Na życzenie Klienta możemy ubezpieczyć przesyłkę od uszkodzeń oraz zaginięcia za dodatkową opłatą, którą poniesie Klient.

§ 12

Gwarancje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym „LUMINALIS” są objęte gwarancją odpowiednich producentów.
 2. W przypadku towarów objętych gwarancją, Klient uprawniony jest do skorzystania bezpośrednio z gwarancji na zasadach określonych na dokumencie gwarancyjnym producenta dołączonym do sprzedanego produktu/towaru.
 3. Gwarancja nie obejmuje źródeł światła dostarczonego przez producenta w oprawie.
 4. Warunkiem Gwarancji i Reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu towaru w Sklepie internetowym „LUMINALIS”.

§ 13

Reklamacje i postępowanie reklamacyjne

 1. Sklep internetowy „LUMINALIS” jest zobowiązany do dostarczenia Klientom naszego sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych, ponadto ponosi odpowiedzialność za wady towarów na zasadach określonych 
  w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
  a w szczególności art. 556 i następne.
 2. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi w tym przypadku sprzedaży towaru/produktu.
 3. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 4. Reklamacja w sprawie usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do LUMINALIS, w szczególności drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.luminalis.pl. Na koncie Użytkownika w zakładce „Reklamacje 
  i zwroty” lub na stronie głównej Sklepu internetowego „LUMINALIS” w zakładce „Reklamacje i zwroty” oraz 
  w stopce w Zakładce „Zakupy” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@luminalis.pl bądź w formie pisemnej na adres: LUMINALIS Gabriela Treter 44-120 Paczyna ul. Wiejska 32 poczta Pyskowice, gmina Toszek.
 5. Klient ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu lub w inny odpowiedni dla niego sposób, jednakże w formie pisemnej.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  a). dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego), na który ma
       zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeżeli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację;
  b). dokładną datę nabycia towaru (proszę dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego datę nabycia, aby szybciej
       rozpatrzyć reklamację np. dowód zakupu, wydruk z karty płatniczej, Faktura VAT oraz inny dowód zakupu
       towaru/produktu w naszym sklepie);
  c). rodzaj reklamowanego towaru/produktu;
  d). dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia;
  e). uzasadnienie reklamacji;
  f). żądania Klienta co do formy załatwienia reklamacji;
  g). sprecyzowanie przez Klienta sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.
 8. Reklamowany przez Klienta towar/produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak dodatkowych uszkodzeń podczas jego transportu. Towar/produkt wraz z wypełnionym protokołem reklamacji należy przesłać na adres Sprzedawcy: LUMINALIS Gabriela Treter 44-120 Paczyna, ul. Wiejska 32 poczta Pyskowice, gmina Toszek.
 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar/produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, 
  a jeśli będzie to możliwe Sklep internetowy „LUMINALIS” zwróci Klientowi równowartość ceny towaru/produktu lub zaoferuje inne dostępne w sprzedaży w swoim sklepie.
 10. Reklamacje składane przez Klientów nie będących Konsumentami rozpatrywane będą według Kodeksu Cywilnego 
  w przypadku z tytułu niezgodności towaru z umową o rękojmi za wady, 
  o ile strony nie ustalą inaczej to Klient powinien odesłać reklamowany towar do Sklepu internetowego „LUMINALIS” wraz z opisem niezgodności, na koszt sklepu.
 11. Sklep internetowy „LUMINALIS” dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.
 12. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep internetowy „LUMINALIS”.

§ 14

Warunki rozwiązywania oraz prawo odstąpienia od umów o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271) Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość i zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie internatowym „LUMINALIS” z zachowaniem terminu tj. minimum 14 dni od momentu otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem określonych w art. 33 i 34 ust 2 oraz art. 35 tejże ustawy, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 2. Jeśli zakładają Państwo konto w Sklep internatowy „LUMINALIS” jako Konsument, mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
 4. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży właścicielowi sklepu, pisemne oświadczenie 
  o odstąpieniu od umowy. W tym celu muszą Państwo wysyłając pocztą na adres: LUMINALIS Gabriela Treter 44-120 Paczyna, ul. Wiejska 32 poczta Pyskowice, gmina Toszek, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@luminalis.plinformację o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 5. Mogą także Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie internetowej sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani 
  o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 7. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie LUMINALIS w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres sklep@luminalis.pl lub w formie pisemnej na adres:. LUMINALIS Gabriela Treter 44-120 Paczyna ul. Wiejska 32 poczta Pyskowice gmina Toszek.
 8. Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego ”LUMINALIS” do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta.
 9. Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera 
  w celu odbioru towaru lub opakowania, zgodnie ze złożonym zamówieniem w Sklepie internetowym „LUMINALIS” do czasu otrzymania przez LUMINALIS oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta.
 10.  Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez LUMINALIS oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.
 11. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług za wypowiedzeniem w przypadku okoliczności Siły Wyższej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, 
  w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie 
  o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany na etapie tworzenia Konta.
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklep internatowy „LUMINALIS” do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru lub opakowania przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.
 14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez Sklep internatowy „LUMINALIS” oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.
 15. Klient może zmodyfikować lub odstąpić (niezależnie od wypadków przyznających uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży przewidzianych w treści niniejszego Regulaminu lub w przepisach prawa) od złożonego zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany lub odebrany – w przypadku odbioru osobistego Klienta. Natomiast w przypadku towarów niestandardowych realizowanych na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta, uprawienie do odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży nie przysługuje.
 16. Jeżeli towar sprzedany posiada wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo usunie wadę.
 17. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

§ 15

Zwroty

 1. Klient zwraca towar do Sklepu internetowego „LUMINALIS” w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia 
  o odstąpieniu od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zwroty możliwe są tylko w przypadku towarów nie używanych, bez śladów użytkowania.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość, Sklep internetowy „LUMINALIS” sprawdzi stan przekazanego produktu/towaru.
 4. Sklep internetowy „LUMINALIS” dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego nie później niż do 14 dni od daty otrzymania towaru na adres firmy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie przelane na kartę w ciągu 7 dni roboczych.
 5. Zwrócony przez Klienta towar/produkt powinien zostać odesłany w opakowaniu oryginalnym bez śladów użytkowania wraz ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymała przy dostawie (kable, zasilacze, instrukcje, gwarancje, certyfikaty, elementy mocowania, źródła światła itp.), w sposób zapewniający brak uszkodzeń podczas transportu. Towar z kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu towaru należy odesłać na adres: LUMINALIS Gabriela Treter 44-120 Paczyna, ul. Wiejska 32 poczta Pyskowice, gmina Toszek.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

§ 16

Ochrona prywatności

 1. Dane osobowe Użytkownika uzyskujemy w wyniku rejestracji przez Użytkownika na platformie internetowej www.luminalis.pl.
 2. W procesie korzystania ze strony internetowej sklepu Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez właściciela sklepu danych osobowych Klienta może uniemożliwić świadczenie przez sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym „LUMINALIS”.
 4. Sklep internetowy „LUMINALIS” przetwarza dane osobowe swoich Użytkowników w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zawierania z Klientem umów sprzedaży produktów zamawianych przez Klienta w sklepie, 
  a w przypadku wyrażenia zgody , również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych przez LUMINALIS drogą elektroniczną.
 5. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i są jego danymi. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Jednocześnie informujemy, że Państwa prywatność jest dla nas ważna, dlatego nie udostępniamy innym firmom Państwa danych osobowych dla celów marketingowych, ponieważ powierzone nam przez Państwo dane osobowe są przechowywany i zabezpieczone w siedzibie firmy LUMINALIS zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów oraz danych swoich Klientów w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy „LUMINALIS” dbając o dobro swoich Klientów podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych swoich Klientów przesyłanych w Internecie w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 Maja 2018 r. (Dz.U. 2018.1000).
 8. Pragniemy poinformować Państwa, że dane osobowe, które nam Państwo powierzyli mogą być w każdym czasie usunięte z platformy www.luminalis.pl na Państwa życzenie.

 

§ 17

Polityka prywatności zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (GDPR)

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organ nadzorczy i Skargi
 2. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
 3. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
 4. Czas przetwarzania danych osobowych
 5. Przekazywanie danych osobowych
 6. Cel przetwarzania danych
 7. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 8. Pochodzenie danych
 9. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
  1. Administrator danych osobowych
   1. Administratorem danych osobowych jest LUMINALIS Gabriela Treter, z siedzibą w Paczynie 44-120, ul. Wiejska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem REGON: 364793091, NIP: 969-013-44-14, zwanym dalej luminalis.pl lub Administrator danych. 
    Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych 
    w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy lub dostawcy czy producenci.
  2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
   1. Email: sklep@luminalis.pl
   2. Poczta: LUMINALIS Gabriela Treter ul. Wiejska 32, 44-120 Paczyna.
  3. Pochodzenie danych
   1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością poprzez rejestrację na platformie internetowej sklepu luminalis.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dodanie zakupów, zadanie pytań i wysyłanie zapytań, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt ze sklepem za pośrednictwem formularzu kontaktowego, etc.
  4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
   1. Do realizacji umowy podczas zakładania konta użytkownika niezbędne jest podanie: danych osobowych jak imienia i nazwiska, nr telefonu, danych adresowych oraz wskazanie czy osoba rejestrująca się jest osobą prywatną czy firmą, a także podanie adresu email do korespondencji. Brak zgody na przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.
   2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
   3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.
  5. Cel przetwarzania danych
   1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
    1. Świadczenia usług droga elektroniczną.
     • Rejestracji konta użytkownika.
     • Dokonania zakupu towaru.
     • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
    2. Dokonywania płatności związanych z zakupem.
     • Wystawiania dokumentów księgowych.
    3. Kontaktu ze sklepem internetowym LUMINALIS
     • Obsługi złożonego zamówienia.
     • Przyjmowania zapytań.
     • Rozpatrywania reklamacji.
     • Rozwiązywania problemów technicznych.
    4. Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, odwiedzin w sklepie, ilości dokonanych zakupów oraz zarządzanie aktywnością.
    5. Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert sprzedaży lub poszczególnych ofert rabatowych w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
    6. Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
    7. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.
   2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
   3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes www.luminalis.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:
    1. Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
    2. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
    3. Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
    4. Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
    5. Archiwizacji danych.
   4. Przekazywanie danych osobowych
    1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez LUMINALIS Gabriela Treter oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
    2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych LUMINALIS Gabriela Treter odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
    3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
    4. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
   5. Czas przetwarzania danych osobowych
    1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
    2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
    3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
   6. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
    1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.
   7. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.
    1. Każdy użytkownik ma prawo do:
     1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
     2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
     3. Usunięcia danych.
      • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
     4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
      • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
      • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
      • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
      • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
     5. Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
     6. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
     7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
      • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
     8. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
      1. Drogą elektroniczną na adres sklep@luminalis.pl
      2. Na adres: LUMINALIS Gabriela Treter ul. Wiejska 32, 44-120 Paczyna.
      3. Osobiście w siedzibie Administratora.
     9. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
     10. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40 zł.
     11. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
     12. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
     13. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.
    2. Organ nadzorczy i Skargi
     1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

      Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      Stawki 2
      00-193 Warszawa
 • angielski / Wielka Brytania
 • niemiecki / Niemcy
 • czeski / Czechy
 • polski / Polska

Podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych osobowych

w kontekście zmian UE (RODO)

 

Zmiany w prawie UE w zakresie ochrony danych osobowych - Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Podstawa prawna przetwarzania danych użytkowników serwisu w celu realizacji jego głównych funkcji.

Podstawa prawna wykorzystywania danych użytkowników na w oparciu o udzielone zgody na czynności dodatkowe.

Przepisy przejściowe i dalsze wykorzystywanie zgód udzielonych przed 25 maja 2018 roku po przyjęciu RODO do stosowania.

Zmiany legislacyjne w prawie krajowym, a sposób formułowania i pozyskiwania zgód. Porównanie zmian w uśude.

 1. Podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych osobowych.

Podmiot będący operatorem serwisu jest administratorem danych osobowych użytkowników dokonujących rejestracji w serwisie, ponieważ decyduje o celach i środkach przetwarzania w rozumieniu art. 7 pkt 4 uodo (ustala cele i sposoby przetwarzania w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO). Każdy administrator danych zobowiązany jest posiadać podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, przy czym sama definicja przetwarzania – zarówno w dotychczasowym stanie prawnym, jak i od 25 maja 2018 roku jest  bardzo szeroka i obejmuje choćby samo ich zbieranie lub przechowywanie. Jednocześnie, operator serwisu jest usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 uśude, zaś użytkownik serwisu jest usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 uśude, z czego wynika, że zastosowanie znajdują przepisy rozdziału 4 uśude, które stanowią lex specialis w stosunku do przepisów uodo zawierających katalog ustanawiający podstawy prawne, na którym przetwarzane mogą być dane osobowe, jak podkreślono w wyroku WSA w Warszawie z 15 listopada 2011 roku (II SA/Wa 1511/12).

W  dotychczasowym stanie prawnym katalog zawierający możliwe do zastosowania podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zwykłych został ściśle określony w art. 23 ust. 1 pkt 1-5 uodo i w kontekście rozpatrywanych zagadnień nie zawiera istotnych różnic w stosunku do katalogu podstaw prawnych zawartego w art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO.

Zgodnie z art. 57 projektowanego pakietu legislacyjnego uchylone zostaną dotychczasowe przepisy szczególne w stosunku do uodo (także odrębne wymagania dotyczące zgód na przetwarzanie danych osobowych). Pojęcie zgody w rozumieniu uśude będzie ujednolicone z pojęciem zgody w rozumieniu RODO, uchylony zostanie też między innymi obecny przepis art. 18 ust. 4 uśude nakładający wymóg uzyskania odrębnej zgody na działania reklamowa usługodawcy, co będzie skutkowało zastosowanie ogólnych reguł dotyczących przetwarzania danych osobowych przewidzianych w RODO. Szczegółowe porównanie obecnej treści uśude do zmian wprowadzonych w pakiecie legislacyjnych zawarte jest w lit. d niniejszego rozdziału

W kontekście rozpatrywanych zagadnień znaczenie posiadają następujące podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 1 uodo oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z treścią art. 18 ust. 4 uśude.

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych – prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 uodo oraz 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO, przy czym RODO stanowi wprost jedynie o marketingu bezpośrednim, bez doprecyzowania, że chodzi o własneprodukty lub usługi. W obecnym stanie prawnym ta podstawa prawna jest ograniczona poprzez przepis szczególny art. 18 ust. 4 uśude, który wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy w celach reklamowych (co może być utożsamiane z celami marketingowymi), a więc zawęża możliwość oparcia się przez usługodawcę (operatora serwisu) na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu w postaci własnych produktów lub usług (co byłoby możliwe, gdyby świadczono usługi inne niż te, do których zastosowanie mają przepisy szczególne uśude). Wedle projektu Ministerstwa Cyfryzacji (pakiet legislacyjny) obecny przepis art. 18 ust. 4 ma zostać uchylony.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych użytkowników serwisu w celu realizacji jego głównych funkcji.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu dokonujących w nim rejestracji w zakresie związanym  z umożliwieniem jego funkcjonowania i działania nie jest zgoda, a niezbędność do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną – a więc podstawa prawna wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W tym kontekście wskazane w klauzuli nr 1 sformułowanie: (…) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez XXXXXX z siedzibą w Warszawie w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie należy uznać na nieprawidłową kwalifikację podstawy prawnej przetwarzania danych użytkowników (zarówno na gruncie uodo, jak i RODO). Co więcej, gdyby przyjąć, że podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników serwisu jest zgoda, to sama forma jej wyrażenia wskazana w klauzuli nr 1 jest nieprawidłowa, ponieważ w rozumieniu dotychczasowej definicji zgody zawartej w art. 7 ust. 5 uodo, gdyż zgoda „nie może być (…)dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści”, a treścią oświadczenia woli składanego poprzez klauzulę nr 1 jest zaakceptowanie warunków umowy wskazanych w regulaminie.

Należy podkreślić, że w obecnym stanie prawnym w prawie krajowym obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące wykorzystania danych usługobiorcy przez usługodawcę jako administratora danych w porównaniu do stanu po 25 maja 2018 roku, jeżeli zachowane zostaną rozwiązania przewidziane w art. 57 pakietu legislacyjnego, dotyczących ujednolicenia pojęcia zgody oraz uchylenia przepisów stanowiących obecnie lex specialis do uodo, ustanowionych w szczególności w art. 18 oraz 19 uśude.

 

3. Podstawa prawna wykorzystywania danych użytkowników na w oparciu o udzielone zgody na czynności dodatkowe.

Odrębnym zagadnieniem jest wskazanie podstawy prawnej w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w celu wykraczającym poza niezbędność do realizacji umowy (zapewnienia możliwości korzystania z funkcjonalności serwisu). Takim celem jest wysyłanie informacji handlowych na wskazany adres poczty elektronicznej, przy czym należy odróżnić dwie sytuacje:

Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług

Jak wskazano w wyroku WSA w Warszawie (II SA/Wa 1061/08) każda z podstaw prawnych zawartych w art. 23 ust.1 pkt 1-5  uodo (podobnie jak i w art. 6 ust. 1 lit-a-f RODO) stanowi odrębną i niezależną podstawę do przetwarzania danych osobowych, a więc jeżeli możliwe jest wykazanie choć jednej z nich do realizowania określonego celu, nie jest konieczne wskazywanie innej podstawy prawnej. Konsekwencją powyższego jest fakt, że wszelkie działania operatora serwisu, które można zakwalifikować jako marketing bezpośredni własnych produktów lub usług nie wymagają uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W odróżnieniu od dotychczasowego stanu prawnego, motyw 47 RODO stanowi wprost, że za „działanie w wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”  – brakuje w nim jednak obecnego w dotychczasowym stanie prawnym określenia „własnych”, co może stanowić argument za stwierdzeniem, że z dniem  25 maja 2018 roku podstawa prawna prawnie uzasadnionego interesu będzie mogła znaleźć szersze zastosowanie niż dotychczas, ponieważ definicja „marketingu bezpośredniego” została zawarta w art. 1 rekomendacji R(85)20 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich z 25 października 1985 roku, i sama w sobie nie zawiera ograniczenia wyłącznie do oferowania własnych produktów lub usług:

„Przez marketing bezpośredni należy rozumieć ogół działań, jak również wszelkich dotyczących go usług pomocniczych, umożliwiających oferowanie produktów lub usług bądź przekazywanie innych informacji do grupy ludności – za pośrednictwem poczty, telefonu lub innych bezpośrednich środków – w celach informacyjnych bądź w celu wywołania reakcji ze strony osoby, której dane dotyczą.”

Przy kwalifikacji podstawy prawnej należy być jednak konsekwentnym, a więc jeżeli spółka będąca operatorem serwisu wskaże jako podstawę prawną prowadzenie działań marketingowych wobec użytkowników serwisu „prawnie usprawiedliwiony cel” jako „marketing własnych produktów lub usług” należy wypełnić obowiązek informacyjny obejmujący ten cel przetwarzania, i jednocześnie zapewnić możliwość wyrażenia sprzeciwu co do wykorzystywania danych użytkowniku w celach marketingowych – należy przy tym pamiętać, że sprzeciw nie jest odwołaniem zgody (która w tym przypadku w ogóle nie byłaby wyrażana). Powyższa uwaga dotyczy jednak stanu prawnego po 25 maja 2018 roku, przy założeniu, że wejdą w życie postanowienia art. 57 pakietu legislacyjnego w pierwotnej treści, ponieważ w dotychczasowym stanie prawnym treść art. 18 ust. 4 uśude wyklucza możliwość wskazania rzez usługodawcę prawnie usprawiedliwionego interesu w postaci marketingu własnych produktów lub usług jako podstawy prawnej przetwarzania danych usługobiorcy poprzez nałożenie na usługodawcę obowiązku uzyskiwania zgody usługobiorcy do przetwarzania jego danych w celach reklamowych.

Marketing bezpośredni produktów lub usług innych podmiotów

Art. 23 ust. 4 pkt 1 zawiera jedynie przykładowe wyliczenie działań, które mogą być kwalifikowane jako prawnie usprawiedliwiony cel, poprzez użycie zwrotu w szczególności przepis ten zawiera katalog otwarty, a więc nie wyklucza uznania innych działań jako prawnie usprawiedliwiony cel.

Jednak w praktyce, z uwagi na stanowisko prezentowane przez GIODO w linii orzeczniczej (decyzje GI-DEC-DS-129/04 oraz DOLiS-440-275/09 ) oraz w aktualnych  komunikatach zawartych na oficjalnej stronie(http://www.giodo.gov.pl/pl/259/10003): „Nie istnieją bowiem przepisy prawa, które pozwalałyby na przesyłanie oferty marketingowej innego podmiotu bez zgody osoby, której dane dotyczą. Nawet zawarcie przez oba pomioty umowy w sprawie wzajemnej promocji nie jest wystarczającą podstawą do uznania, że wysyłanie oferty marketingowej podmiotu współpracującego jest prawnie usprawiedliwionym celem administratora danych.”. wprost przyjmuje się, że działania marketingowe na rzecz podmiotów innych niż administrator danych nie mogą być kwalifikowane jako „prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych”, nawet jeżeli dotyczy to usług lub produktów wspólnych, z czego wynika, że na działania marketingowe dotyczące produktów lub usług innych podmiotów niż operator serwisu, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, przy czym powinno być jasno wskazane, że zgody dotyczy właśnie produktów lub usług innych podmiotów.

Powyższa uwaga dotyczy dotychczasowego stanu prawnego – nie sposób przewidzieć w jakim kierunku pójdzie interpretacja nowego organu nadzorczego po 25 maja 2018 roku, natomiast zmiany legislacyjne prowadzą do uchylenia przepisów, na podstawie których GIODO opierał swoją argumentację przytoczona powyżej.

Jeżeli klauzula nr 2 (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez XXXXXX w celach marketingowych.)  miałaby stanowić podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług innych podmiotów, to należałoby to wyraźnie określić w treści klauzuli –  należałoby więc dodać do klauzuli nr 2 jasno wskazujące na to sformułowanie. W dotychczasowym stanie prawnym nie jest możliwe przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów innych niż administrator ( a w przypadku usługodawcy w rozumieniu uśude zgoda jest konieczna nawet na marketing własnych produktów lub usług, z uwagi na art. 18 ust. 4 uśude) jako prawnie usprawiedliwiony cel, należy jednak dostrzec uwagi dokonane w pkt 1 dotyczące odmiennej definicji prawnie uzasadnionego interesu w RODO.

4. Przepisy przejściowe i dalsze wykorzystywanie zgód udzielonych przed 25 maja 2018 roku po przyjęciu RODO do stosowania.

RODO zostanie przyjęte do stosowania z dniem 25 maja 2018 roku, zgodnie z motywem 171 preambuły RODO, „(…) przetwarzanie, które w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia już się toczy, powinno w terminie dwóch lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie zostać dostosowane do jego przepisów. Jeżeli przetwarzanie ma za podstawę zgodę w myśl dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie wyrażać zgody, jeżeli pierwotny sposób jej wyrażenia odpowiada warunkom niniejszego rozporządzenia; dzięki temu administrator może kontynuować przetwarzanie po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. (…)”.

Z czego wynika, że od dnia 24 maja 2016 roku (dzień wejścia w życie) do dnia 24 maja 2018 (dzień przyjęcia do stosowania) istnieje okres przejściowy, w którym wszelkie elementy, które mogą powodować niezgodność z przepisami RODO powinny zostać dostosowane do nowych przepisów. W szczególności dotyczy to warunków, jakim powinna odpowiadać zgoda na przetwarzanie danych. Jeżeli klauzule zgód stosowane dotychczasowo nie spełniają warunków RODO, do dnia 24 maja należy odebrać prawidłowe zgody, inaczej nie będzie można przetwarzać danych osobowych na podstawie zgód niezgodnych z RODO. Analiza warunków, jakim powinna odpowiadać klauzula zgody w świetle RODO została zawarta w części IV.

5. Zmiany legislacyjne w prawie krajowym, a sposób formułowania i pozyskiwania zgód. Rola wytycznych grupy roboczej art. 29. Znaczenie tzw. rozporządzenia „e-privacy”.

Dnia 13 września Ministerstwo Cyfryzacji wydało projekt nowej ustawy „o ochronie danych osobowych” oraz ustawy „przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych” (https://www.gov.pl/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-projektu-przepisow-wdrazajacych-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-rodo-). Jednak nie będą to akty prawne, których celem będzie zastąpienie regulacji zawartych w RODO, a jedynie doprecyzowanie tych elementów, które RODO pozostawia do uregulowania na szczeblu krajowym. RODO będzie od 25 maja 2018 roku stosowane bezpośrednio (w odróżnieniu od dyrektywy – tak, jakby było ustawą) a zatem niezależnie od ostatecznego kształtu przepisów krajowych nie ulegną zmianie zasady formułowania zgód z uwagi na treść prawa krajowego.

Najistotniejsze zmiany przepisów szczególnych dotyczących przetwarzania danych osobowych usługobiorców przez usługodawcę w rozumieniu uśude zawarte w art. 57 pakietu legislacyjnego zostały przytoczone poniżej:

Obecna treść art. 4 uśude:

Art. 4.

Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta:

1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;

2) może być odwołana w każdym czasie.

Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.

Treść art. 4 uśude określona w art. 57 pakietu legislacyjnego:

Art. 4. Do uzyskania zgody usługobiorcy zastosowanie mają przepisy o ochronie danych osobowych.

Obecna treść art. 10 ust. 2 uśude:

Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Treść art. 10 ust. 2 uśude określona w art. 57 pakietu legislacyjnego:

6. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji.

Należy dostrzec, że zachowana ma być dotychczasowa treść art. 10 ust. 1 uśude, ustanawiająca zakaz przesyłania niezamówionej informacji handlowej:

Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Dotychczasowa treść art. 18 ust 1-4 uśude ma zostać uchylona. W szczególności istotne jest uchylenia ust.

Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1) nazwisko i imiona usługobiorcy;

2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) adres zameldowania na pobyt stały;

4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;

6) adresy elektroniczne usługobiorcy.

W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1.

7. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

Modyfikacji ulegnie treść ust. 5 i 6 przytaczanego artykułu.

Dotychczasowa treść art. 19 ust. 1-2 oraz 4-5 ma zostać uchylona. W szczególności istotne jest uchylenia ust. 2 pkt 2. Zachowane zostanie zaś dotychczasowe brzmienie ust. 3.

Usługodawca nie może przetwarzać danych osobowych usługobiorcy po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.

Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną usługodawca, na zasadach określonych w ust. 3–5, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są:

1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;

2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy; 3

Słownik:

uodo – ustawa z dnia 10 Maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

pakiet legislacyjny – projekt ustawy z dnia 12 września 2017 roku „Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych” w brzmieniu sformułowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

§ 19

Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a). niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc,
     zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, niezgodne z ogólnie przyjęte normy
     społeczne lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b). przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących
     zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych;
c). niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego „LUMINALIS”
     niezamówionej informacji handlowej (spam);
d). korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez
     użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
e). korzystania ze Sklepu internetowego „LUMINALIS” w sposób nieuciążliwy dla innych jego Klientów;
f). korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego „LUMINALIS” jedynie w zakresie
     własnego użytku osobistego;
g). korzystania ze Sklepu internetowego „LUMINALIS” w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
     terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
     korzystania z sieci Internet.

§ 20

Prawa autorskie

Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych składników prezentowanych 
w postaci zawartości Strony internetowej tj. Logo firmy, zdjęć, opisów, Regulaminu.

Użytkownik/Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

§ 21

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 22

Postanowienia końcowe

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego tj. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827)oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm).

Korzystanie ze Sklepu internetowego „LUMINALIS” oznacza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja.

Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego „LUMINALIS”, w szczególności składanych za jego pośrednictwem zamówień i ich realizacją, jest Sąd właściwy do siedziby Sprzedawcy, 
z wyłączeniem spraw, w których Klient jest jednocześnie Konsumentem.

Postanowienie niniejszego Regulaminu nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, zaś wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 23

Wejście w życie i zmiany Regulaminu oraz postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu zostanie przesłana przez Usługodawcę 
w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę wskazany 
w zamówieniu oraz na etapie logowania się do Konta w Sklepie internetowym „LUMINALIS”.

Usługobiorca będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez LUMINALIS z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na platformie internetowej www.luminalis.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2016 r. zmiany od 25.05.2018 r. zgodnie z unijnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych RODO (GDPR) ustawy w sprawie pozyskania danych osobowych 
w kontekście zmian UE (RODO).

Życzymy udanych zakupów – załoga sklepu LUMINALIS.

UWAGA! Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień lub zmian do niniejszego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl